10 januari 2014

Så du säger att det inte är konst? Då måste det vara konst!

Ett egalitärt alternativ till det institutionella konstbegreppet


Tyvärr fungerar konstbegreppet ungefär som en piedestal. Konst är fint, eller åtminstone finare än sådant som inte är konst. Sedan Marcel Duchamp ställde ut sin förargliga pissoar, har många andra konstnärer gjort liknande försök att riva ned piedestalen, utan att lyckas. Den amerikanske konstnären Dan Colen gör till exempel målningar som ser ut att vara dukar nedbajsade av fåglar, men piedestalen står kvar och hans skitkonst värderas till miljonbelopp.

Samtidigt som vissa försöker riva ned piedestalen, eller åtminstone skita ned den, försöker andra ta sig upp på den. Nya uttrycksmedel brukar till en början inte betraktas som konst; foto var inte konst, liksom film, serier och datorspel heller inte var konst. Simpel underhållning anses inte platsa på piedestalen, men det dröjer sällan länge förrän någon med konstnärliga ambitioner tar sig an ett nytt medium och det kommer propåer om att det nya ska släppas in i kulturens finrum. Datorspel är visst konst! Liksom serier, film och foto är konst. Som om själva mediet eller materialet skulle spela någon roll.

Problemet är det kulturella rummets förmodade finhet och höjden på konstens piedestal. Inte hjälper det att skönhetsupplevelser ersatts av fulhetsupplevelser, att rummet är nedklottrat och luktar piss. Vadhelst som befinner sig på piedestalen ska dyrkas. Fint ska det vara och vem som helst släpps inte in.

Det institutionella konstbegreppet gör gällande att konstvärldens etablerade institutioner, alltså gallerier och museer samt enskilda curatorer, konstteoretiker, kritiker och konstnärer, avgör vad som är konst. De får fungera som dörrvakter till finrummet.

Som motpol till denna tämligen elitistiska syn, vill jag föreslå ett egalitärt konstbegrepp med fokus på konstens faktiska funktion. Principen är egentligen densamma; i utställningshallen blir vad som helst konst när vi betraktar det som konst, oavsett vad det annars skulle kunna vara. Men jag vill flytta fokus från utställaren till publiken. Konst är det vi betraktar som konst, det vi tänker på som konst och det vi talar om i termer av konst.

Vad som är konst eller inte, beror helt enkelt på hur vi förhåller oss till det.

Leonardo da Vincis Mona Lisa är ett konstverk i sin funktion, det vill säga när vi betraktar verket, tänker på det eller talar om det i termer av konst. Utan publik är Mona Lisa bara en duk med färg på, liksom Marchel Duchamps Fontän bara är ett meningslöst stycke porslin.

Mona Lisa blev alltså inte konst genom att Leonardo målade, utan genom att han också betraktade sitt verk. Fontän blev konst när Duchamp kom på att han kunde betrakta pissoaren så. Här är avsändaren också den ursprungliga mottagaren; först i publiken är konstnären själv, liksom författaren är sin första läsare.

Att påstå att något är konst, innebär att placera det på konstbegreppets piedestal, vilket får oss att betrakta det på ett alldeles speciellt sätt; vi blir öppna och mottagliga för intryck och samtidigt extra kritiska och ifrågasättande. Konsten får oss att både känna och tänka efter.

Att påstå att något inte är konst, fungerar paradoxalt nog precis likadant. För att kunna bedöma ett sådant påståendes riktighet, måste vi nämligen betrakta den påstådda ickekonsten just på det speciella sätt vi brukar betrakta konst. Och då blir detta något oundvikligen till konst i sin funktion.

Sammanfattningsvis ser min definition av konstbegreppet ut så här:
 

Konst är något som:

5. av någon påstås vara eller inte vara konst.

Huruvida det sedan är bra eller dålig konst, är en helt annan fråga.

David Ottvall